Muuta evästeasetuksia

Nopea toimitus! Tilaukset toimitetaan postiin tilausta seuraavana arkipäivänä.

Flinkki Ky:n tietosuojaseloste

Flinkki Ky:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§
Laatimispäivä 20.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä
Flinkki Ky
Niittytie 4
25500 Perniö
FINLAND


1.2. Rekisteriasioista vastaava
Flinkki Ky
y-tunnus: 0857125-4
Niittytie 4
25500 Perniö
FINLAND


1.3. Rekisterin nimi
flinkki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Flinkki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Sinun oikeutesi rekisteriä koskien

EU:n tietosuojalain puitteissa sinulla on seuraavat oikeudet rekisteriä koskien:

  • Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja rekisterin sisältö
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus peruuttaa suostumus (Voit esimerkiksi peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen)


1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.


1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi flinkki.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
flinkki.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietoihin pääsee vain:

  • Yrityksemme työntekijät
  • Maksunvälittäjä, joka käsittelee tilauksen maksun
  • Postilaitos tai kuljetusyritys, joka toimittaa tilauksesi
  • Tilitoimisto ja tilintarkastaja, jotka ylläpitävät yrityksen kirjanpitoa
  • IT-palveluntarjoajat, jotka ylläpitävät verkkosivujamme

Keräämme henkilötietoja ainoastaan tilausten käsittelyyn ja asiakasuhteen hoitamiseen, jonka osa markkinointi myös on. 


1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


1.10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjakortti